GRUP Design Kalite Politikaları    


Etik Kurallarımız


Yasalara Uygunluk

• Yürürlükteki mevcut yasalara uymak

Çalışanların Temel İnsan haklarına saygılı olmak

• Irkları, etnik kökenleri, milliyetleri, cinsel kimlikleri, siyasi ve dini tercihleri ve yaşlarından bağımsız olarak çalışanlar için eşit şartlar ve fırsatlar sağlamak.
• Her bireyin haklarına ,saygınlığına ve mahremiyetine saygılı olmak.
• Yasalarda geçerli çalışma saatlerine uymak.
• Çocuk işçi çalıştırmamak.
• Çalışanlara karşı şiddet ,cinsel taciz,zorlama,tehdit içeren davranışları
yasaklamak ve karşı olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

• Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışamalarını sağlamak.
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlamak.

Sosyal Sorumluluk

• Çevrenin korunması ile ilgili geçerli standartlara uymak.
• Çevre kirliliğini en aza indirmek ve çevreyi korumak için sürekli gelişimler sağlamak.

İş Ahlakı ve Davranışlar

• Tüm Çalışanlar görevlerini şeffaf ,güvenli ve hesap verilebilir şekilde yürütür
• Şirketin imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar sorumluluklarını yerine getirir.Bu çerçevede ,kişisel davranışlarının kanunlar ve genel ahlak kuralları içinde olmasına özen gösterir.
• Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve . başkaları lehine kullanamaz
• Çalışanlar, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat
sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez
• Çalışanlar, işle ilgili kararlarda sadece şirketin çıkarlarını gözetir, bireysel ve ailevi
kaygılar ve menfaatler göz önüne alınmaz.
• Çalışanlar, şirket harcamalarına azami özeni göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci
içinde hareket eder.

Değerlerimiz

• İnsana ,Topluma ve Çevreye duyarlı olmak
• Güvenilir ve Şeffaf olmak
• Sorumluluk almak
• Yenilikçi ve yaratıcı olmak

 

 

Ana Sayfa

< Geri

 

Sistemler

Üretim

Referanslar

Hakkımızda

Mimar Giriş

360 Derece Gezinti

İletişim Formu

Erişim

İnsan Kaynakları

Değerlerimiz